P.N.P.H. PANDA           

Łódz tel. (042) 649-10-64       

 Domy, mieszkania

Sklepy, Restauracje, Centra Handlowe

Obiekty biznesowe

Serwerownie

Stacje benzynowe

 
System typu split dla serwerowni
Wybrane klimatyzatory typu Split wykorzystywane są między innymi w serwerowaniach ze względu na możliwość chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej -15º C.

 


Typ urządzenia Moc
chłodnicza
Toshiba

Jednostka ścienna
RAV-SM_KRT-E/
RAV-SM_AT-E
RAV-SP_AT-E

5,0-7,1 kW
Jednostka podsufitowa
RAV-SM_CTP-E/

RAV-SM_AT-E
RAV-SP_AT-E
5,0-14,0 kW