P.N.P.H. PANDA           

Łódz tel. (042) 649-10-64       

 

Stu Nicholls | CSSplay | Professional series #6


Domy, mieszkania

Sklepy, Restauracje, Centra Handlowe

Obiekty biznesowe

Serwerownie

Stacje benzynowe

                                           

 


Systemy Split składa się z dwóch części – jednostkę wewnętrzną montuje się na ścianie w pomieszczeniu, jednostkę zewnętrzną w dowolnym miejscu na zewnątrz domu.Systemy MultiSplit składa się z jednej jednostki zewnętrznej montowanej w dowolnym miejscu na zewnątrz budynku i kilku jednostek wewnętrznych montowanych w wybranych pomieszczeniach za pomocą oddzielnych rurociągów.